Профілактика від ВІЛ та СНІД

Профілактика - це активний процес створення умов для підвищення якості життя, формування особистих якостей людини, які сприяють її благополуччю.Цей процес сприяє:- забезпеченню безпечного і підтримуючого середовища;- доступу до інформації;- допомозі в набутті життєвих навичок.Найбільш ефективними способами профілактики є консультування та доступ до спеціалізованих служб допомоги.Видокремлюють такі типи профілактики:Первинна профілактика - це комплекс соціальних, освітніх і медико-психологічних заходів, що попереджають, стримують зловживання наркотиками або інфікування на ВІЛ та ІПСШ. Вона спрямована на здорову молодь - тих, хто ще не почав вживати психоактивні речовини, не мав інфекцій, які передаються статевим шляхом, небезпечної сексуальної поведінки тощо. Мета первинної профілактики - це зміна ціннісного ставлення до психоактивних речовин, ВІЛ-інфекції та ІПСШ, а також формування відповідальності за свою поведінку.Основні завдання первинної профілактики:- попередження немедичного вживання наркотичних речовин та ризикованих статевих зв'язків;- інформування дітей, молоді та різних категорій сімей про ВІЛ/СНІД/ІПСШ, наслідки вживання наркотичних речовин;- формування та розвиток навичок безпечної поведінки серед дітей та молоді для запобігання ВІЛ/ІПСШ;- створення умов для закріплення навичок безпечної поведінки через забезпечення доступу до презервативів;- забезпечення доступу до обстеження на ІПСШ, тестування на ВІЛ-інфекцію, лікування ІПСШ тощо.- створення системи надання адресних профілактичних соціальних послуг дітям, молоді та їхнім батькам;- забезпечення доступу дітей, молоді та їхніх батьків до адресних профілактичних соціальних послуг;- створення дієвих механізмів міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії щодо запобігання наркотичної залежності та ВІЛ/ІПСШ.Вторинна профілактика - це комплекс соціальних, освітніх і медико-психологічних заходів, що попереджують формування захворювання і ускладнень, пов'язаних з уживанням наркотиків серед тих, хто вживає їх періодично, епізодично і ще не має ознак захворювання. Мета вторинної профілактики - максимально скоротити вплив психоактивних речовин на людину, обмежити ступінь шкоди безпосередньо для споживача та його найближчого оточення, зберегти рівень психічного та соціального благополуччя людини, попередити хронічне захворювання.Основні завдання вторинної профілактики:- раннє виявлення дітей та молоді, які вживають наркотичні речовини, але ще не мають залежності, мотивація їх до змін поведінки;- забезпечення комплексу заходів з інформування та навчання цього контингенту та його оточення;- зниження ризику інфікування ВІЛ/ІПСШ шляхом усунення поведінкових факторів ризику;- мотивація молоді з ризикованою поведінкою до зміни поведінки на позитивну;- формування та розвиток навичок безпечної поведінки для запобігання ВІЛ/ІПСШ;- сприяння доступу до тестування, діагностики, лікування ВІЛ та ІПСШ тощо;- створення системи зменшення шкоди від вживання наркотичних речовин;- забезпечення доступу до програм зменшення шкоди від уживання наркотичних речовин;- створення системи надання комплексних адресних послуг молодим особам та їхнім батькам;- забезпечення доступу до комплексного обстеження і надання кваліфікованої психологічної, медичної, педагогічної та соціальної допомоги, а також комплексних соціальних послуг дітям, молоді та їхнім батькам;- створення дієвих механізмів міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії щодо запобігання ВІЛ/ІПСШ.Третинна профілактика або реабілітація - це комплекс соціальних, освітніх і медико-психологічних заходів, що спрямовані на попередження зривів та рецидивів захворювання (наркоманія чи ІПСШ), сприяння відновленню особистісного та соціального статусу споживач; психоактивних речовин, людини, яка мала інфекції, що передаються статевим шляхом та людини, яка живе з ВІЛ/СНІДом, їх повернення у сім'ю, навчальний заклад, трудовий колектив тощо.Основні завдання третинної профілактики:- лікування та адаптація осіб, які мають залежність, та осіб, які живуть з ВІЛ;- профілактика рецидивів;- формування навичок поведінки, спрямованої на вирішення проблем та соціально схвалюваної поведінки;- формування та розвиток навичок безпечної поведінки для запобігання ВІЛ/ІПСШ;- реабілітація та ресоціалізація;- формування соціально підтримуючого середовища,- забезпечення доступу до програм зменшення шкоди від уживання наркотичних речовин;- забезпечення доступу до програм замісної терапії;- створення системи надання комплексних, адресних послуг молодим особам та їхнім батькам;- забезпечення доступу до комплексного обстеження і надання кваліфікованої психологічної, медичної, педагогічної та соціальної допомоги, а також комплексних соціальних послуг дітям, молоді та їхнім батькам;- створення дієвих механізмів міжвідомчої та міжсекторальної взаємодії щодо запобігання ВІЛ/ІПСШ.Усі типи профілактики здійснюються на трьох рівнях: особистісному, сімейному та соціальному.Особистісний рівень профілактики - фокусування впливу на формуванні тих якостей особистості, які сприяють відповідальному ставленню до власних поведінки та здоров'я, підвищенню рівня здоров'я, самооцінки, впевненості у собі тощо.Сімейний рівень профілактики передбачає вплив на найближче оточення, сім'ю з метою посилення та зміцнення впливу на особистість.Соціальний рівень профілактики сприяє зміні суспільних норм щодо вживання наркотиків та ставлення до наркозалежних, людей, які мають інфекції, що передаються статевим шляхом, та людей, які живуть із ВІЛ/ СНІДом.

Кiлькiсть переглядiв: 696

Коментарi