Що ж таке ЗДОРОВ'Я?

Здоров’я – поняття багатопланове, це не лише відсутність хвороб, але й високий рівень, пристосування, благополуччя, комфортне психологічне самопочуття, толерантні соціальні відносини. На сучасному етапі виділяються такі складові здоров’я людини: духовне, соціальне, психологічне, інтелектуальне, емоційне, фізичне й особисте. Всі аспекти здоров’я людини однаково важливі й розглядаються у взаємозв’язку.Фізичне здоров’я людини – це такий стан організму, коли показники основних систем перебувають в межі фізіологічної норми і адекватно змінюються під час взаємодії людини з довкіллям.Інтелектуальне здоров’я - охоплює норму структурно-функціонального базису інтелекту, який виявляється в нормальному рішенні різноманітних завдань вербально-логічної і логічно-алгоритмічної взаємодії з оточуючим середовищем.Емоційне здоров’я – це уміння управляти своїми переживаннями.Психічне здоров’я визначається показниками:- як ви ставитись до себе;- як ви ставитись до друзів;- як ви ставитись до потреб життя.Соціальне здоров’я – повага до духовних цінностей своєї сім’ї, свого народу, всього людства.Здоров’я особистості – це самовдосконалення і саморозвиток, самооцінка і свобода, здатність бути особистістю.Процес виховання свідомого ставлення учнів до власного здоров’я, здоров’я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь і навичок зміцнення та збереження здоров’я, виконання практичних дій здорового способу життя.Навчання здоровому образу життя є системним і сприяє гармонійному розвитку психофізичних здібностей учнів. Воно не зводиться до періодичного спрямування на усвідомлення здорового способу життя як цінності учнівського колективу. Така робота передбачає:- по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробка методів оцінювання здоров’я індивіда;- по-друге, формування свідомості і культури здорового способу життя;- по-третє, розробку методик, тренінгів навчання молоді здоровому способу життя.Формула здорового способу життя: «зберігати, розвивати, відновлювати».У давні часи одним із найдієвіших оздоровчих засобів - фізичними вправами - користувалися для стимуляції здоров'я, як здорові, так і хворі люди.На думку давньогрецького філософа, лікаря Гіппократа у тілі людини є чотири соки: кров, флегма, жовта жовч і чорна жовч. Кров знаходиться в артеріях і венах, флегма - у мозку, жовта жовч - у печінці, чорна жовч - у селезінці. Якщо соки змішані у певних кількостях і пропорції, - людина здорова.Арістотель писав: «Здоров'я людини – щастя». Найбільше щастя полягає у пречудовій мудрості. Людське щастя розкривається у розсудливості і цнотливості.Насолода людини — у діяльності, а фізичний стан має поєднуватися з душевною активністю.Пропаганда оздоровчих занять проводиться у формі рекомендацій, готових до споживання без будь-яких розумових зусиль. Як, приклад можна навести ситуацію описану в художній літературі. У широко відомій книзі Маріо Г'юзо лікар признається біля ложа легковажного молодого актора: «Якажу людям: не їжте так багато або ви помрете, не паліть так багато або ви помрете, не працюйте так багато або ви помрете, не пийте так багато або ви помрете. Ніхто не слухає. Тому, що я не можу сказати - ви помрете завтра" (М. Г'юзо 1969).Насправді, в ситуації, де на одній чаші терезів перспектива хвороби десь у віддаленому майбутньому і скорочення життя (при тому, що ніхто не знає, скільки років надано людині, а на другій - можливість «насолодитися» цим життям сьогодні, зараз, спокуса виявляється сильнішою. Ситуація, що складається, типова для пропаганди здорового способу життя - недаремно один із найсерйозніших останніх оглядів афоризм, що ним люди відмахуються від порад лікаря – «Хто не палить, і не п'є, той здоровеньким помре». Не слід, проте, сприймати ситуацію надто трагічно, краще задуматися, чому так буває.Вести правильний спосіб життя - це перш за все дотримуватись законів природи - жити в гармонії з нею і з самим собою. Постійне спілкування з природою, рух, раціональне харчування, відмова від шкідливих звичок (куріння, алкоголю, наркотиків), закалювання – запорука здоров’я. Розпочинати можна з щоденних вправ набору енергії і невеликого фізичного навантаження. Краще всього робити це вранці після сну на свіжому повітрі.Аргументи за здоровий спосіб життя,1) економічна вигода (економія від 350 гривень на рік і більше залежно від вартості сигарет, пляшки горілки);2) не працювати для збагачення тютюнових та алкогольних компаній;3) відсутність залежності;4) сила волі, вміння протистояти рекламі і спеціальному тиску;5) відсутність психологічного дискомфорту (тривоги та пошуку часу і місця викурити сигарету);6) збереження потенції;7) здорове покоління;8) мої близькі не є пасивними курцями (турбота про близьких);9) благополуччя в усіх сферах життя;10) здорове життя і здорове майбутнє покоління.Ведення правильного способу життя - здорового способу - можливе завдання для кожної людини. А наше завдання виховувати, формувати, розвивати гармонійну, здорову особистість. Ми, педагоги, вихователі, ВПУ-36 прагнемо опиратися у своїй роботі на:- мобілізацію та використання скритих резервів людини, учнів;- самовдосконалення і саморегулювання людської волі;- встановлення тісного контакту з природою;- формування вміння жити за її законами;- творчі процеси людини.Нам потрібно говорити і про ВІЛ/СНІД. Розмовляти про СНІД або секс не завжди легко. Але коли ми говоримо з дітьми про СНІД, сексуальність та інші делікатні теми, ми показуємо турботу про їх щастя та здоров'я.Дослідження показують, що ті діти, які добре інформовані батьками, педагогами та вільно говорять на тему сексуальності, мають найменшу вірогідність завчасно почати статеве життя.В училищі успішно реалізується програма, яка передбачає використання новітньої педагогічної технології ООЖН – освіта на основі набуття життєвих навичок. Програма ООЖН набагато ефективніше впливає на поведінку людини, підвищує стійкість до негативних соціальних впливів та суттєво знижує схильність до ризикованої поведінки і вживання психоактивних речовин.Заняття на принципах ООЖН передбачає проведення тренінгів, які подобаються молодим людям.Тренінг (від англійського to train), що означає « навчати, тренувати».Тренінг – це одночасно:- цікавий процес пізнання себе та інших;- спілкування;- ефективна форма опанування знань;- інструмент для формування умінь та навичок, форма розширення досвіду.Зміст навчального курсу: « Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» проводиться за п’ятьма модулями:Модуль 1. Базова інформація про ВІЛ/СНІД/ІПСШ.Модуль 2. Рівноправні стосунки. « Ні» алкоголю і наркотикам.Модуль 3. Відповідальна поведінка: відстрочення початку статевого життя.Модуль 4. Відповідальна поведінка: « Ні» насиллю і незахищеному сексу.Модуль 5. Протидія дискримінації. Підтримка людей, які живуть з ВІЛ.Під час тренінгового курсу створюється неформальне, невимушене спілкування, яке відкриває перед групою учнів безліч варіантів розвитку і вирішення проблеми, заради якої зібралися. Молоді люди зацікавленні тренінговими методами, тому що вони роблять процес навчання цікавим, не обтяжливим.Тренінгове заняття проводить тренер, який організовує роботу та несе відповідальність за її наслідки. [3, с. 8]За допомогою тренінгового курсу, ефективніше засвоюються знання про ВІЛ/СНІД/ІПСШ, відпрацьовуються уміння і навички поводження у різних життєвих ситуаціях, навчаються учні формувати важливі психологічні установки, усвідомлюють значимість людських та родинних цінностей, розвивають комунікативність, емпатію, толерантність, уміння співробітництва та інших рис гармонійно розвиненої особистості.Тісна співпраця між адміністрацією - вчителями - класними керівниками - майстрами виробничого навчання - вихователями - психологом веде до створення сприятливого соціально - психологічного клімату в колективі.Це є запорукою успішного виховання завдань по профілактиці шкідливих звичок, превентивної поведінки, суїцидальної поведінки.

Кiлькiсть переглядiв: 1445

Коментарi

  • Ninoglync

    2017-10-10 04:48:09

    В интернете немало полезных заметок о пикантном положении и роддомах, но они какие-то неточные. Недостает наименований перинатальных центров, адресов, рекомендаций реальных докторов. А желательно бы увидеть последнюю информацию, жизненную в данном году – с свежими технологиями, тарифами и новинками. Идеально, чтобы вдобавок и позновательная информация для будущих и реальных матерей. Все это нашла именно здесь. Четко, конкретно, с примерами из настоящей жизни, консультациями профессионалов. Зачастую захожу на интернет-сайт, когда малыш недомогает...